Over de vzw

De vzw heeft als doel om de Donjon Ter Heyden te Rotselaar toegankelijk te maken voor het publiek.

VZW Donjon Ter Heyden
 

Onze vzw Donjon Ter Heyden is van start sinds april 2011!
Wij danken u alvast voor de interesse en de steun die u ons schenkt.

De vzw heeft als doel om de Donjon Ter Heyden te Rotselaar toegankelijk te maken voor het publiek. Uw steun kan de vzw helpen het bezoek in de toekomst steeds aangenamer voor het publiek te maken en het nodige onderhoud en inrichtingen te voorzien. Zo kunnen scholen, maar ook fietsers, wandelaars en andere geïnteresseerden de toren op een leuke manier bezoeken.

Mogelijke activiteiten
 

De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel, onder meer: activiteiten op recreatief, cultureel, historisch informatief, vormend, ontmoetend, experimenteel en maatschappijgericht vlak.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen o.a. voor het onderhoud, restauratie en algemene aankopen die zullen leiden naar de realisatie van de doelstellingen.

 

Deze activiteiten zijn:

 • Het organiseren van bezoeken met een gids aan de Toren en rondom.

 • Verschillende soorten themawandelingen organiseren met halte aan de Toren

 • Aangepaste rondleidingen voor scholen en dit op aanvraag.

 • Toeristische / culturele en historische gebeurtenissen organiseren of bijwonen

 • Middeleeuwse animatie voorstellen aan open publiek

 • Voorstellingen van ambachtelijke beroepen in het binnenhof, bv. smid, beeldhouwer, (hobby-)schilders, kunstenaars, …

 • Muziek optredens met beperkt publiek

 • Markten volgens seizoenen organiseren

 • Het promoveren van streekproducten

Wat willen we realiseren?
 
 • Het plaatsen van deuren en luiken om de toren te beschermen van de weeromstandigheden.

 • De tentoonstelling over de geschiedenis van de toren uitbreiden

 • Een toonvitrine in de Brouwerij. Er werden in maart 2013 twee vitrines geplaatst, en we zijn van plan om er nog één of twee bij te zetten 

 

 

Hoe kan u de vzw steunen?
 

Als toegetreden lid steunt u het project door € 15 per jaar op de rekening van de vzw te storten. Dat kan via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE57 0016 4028 3235 BIC GEBABEBB met de volgende communicatie: Toegetreden lidgeld (jaar): uw naam en voornaam + woongemeente.

Het bedrag mag verhoogd worden naar uw gelangen als extra gift.

Een toegetreden lid krijgt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief.

 

Of u kan gewoon een gift aan de vzw doen, van een bedrag dat u kiest, door het te storten op de bankrekening van de vzw. Dat kan via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE57 0016 4028 3235 BIC GEBABEBB met de volgende communicatie: GIFT

vzw Donjon Ter Heyden

Torenhoflaan 67b, 3110 Rotselaar

Telefoon: +32 499 23 37 38
E-mail:
vzwdonjonterheyden@hotmail.com

 • facebook-square

 

Proudly created by @bspiessens with Wix.com

Updates made by C. Ackermans