top of page

Geschiedenis

De donjon werd waarschijnlijk ca. 1350-1380 gebouwd door Gerard II vander Heiden, drossaard van Brabant, die hier een omgrachte herenhoeve (13de eeuw) bezat.

In Rotselaar staat een toren...
 

Alhoewel de toren het uitzicht heeft van een verdedigingstoren, werd
ze vermoedelijk rond 1350 gebouwd als “woontoren” of “meester-toren”.  Een statussymbool, want de eigenaar werd toen tot drossaard van Brabant benoemd. Enig aan deze toren is het grondplan dat de vorm aanneemt van een Grieks kruis (uniek in de wereld!).

De toren is 30 m hoog en telt 6 niveaus, waarvan kelder en ontvangstruimte overkluisd zijn door een stenen tongewelf. De 6 niveaus zijn onderling verbonden door een stenen wenteltrap. De toren zelf staat op een witstenen basis in het water en werd verder opgetrokken in baksteen met speklagen ijzerzandsteen.

In 1619 verwierf de adellijke familie uit Eynatten de eigendom van deze site. Ze herbouwde de toren volgens de oorspronkelijk plannen met uitzondering van de weergang die vervangen werd door een dak met een peertorentje. In 1631 bouwde de Eynatten het fraaie landhuis in Vlaamse renaissancestijl.

 

In 1870 werd het complex uitgebreid om er bier in te kunnen brouwen. Sinds 1870 werd er gebrouwd door de familie Smedts, die het eigendom van deze site in 1909 verwierf. Ze stopten in 1938 hun activiteiten in Rotselaar en brouwden verder tot in 1993 in Kampenhout. De mooi gemetselde schoorsteen is er nog een stille getuige van.

 

Het complex werd als monument beschermd sinds 1942 met een grondige restauratie van de toren in 1948. Tegenwoordig is het hele eigendom in handen van een privé-eigenaar. Tijdens de Open Monumentendag in september 2011 lokte deze historische site meer dan 1.000 bezoekers.

Lees meer...

 

over de geschiedenis van het domein en de donjon op onderstaande sites...

 

bottom of page